INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS CENTRES:

 

El conseller d'Educació en funcions, Alejandro Font de Mora, ha anunciat que pretén suprimir les línies en valencià.

Us demanem que incorporeu la imatge de Sí al valencià als vostres webs i #sialvalencia a les xarxes socials.


A les escoles:

1r.- Que doneu suport al document de la UEM “Escola Valenciana: Un model d’escola plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià” d’acord amb el model que s’hi adjunta (el DOC1). I que ens l'envieu a Escola Valenciana al correu-e administracio@fev.org per FAX al 96 347 26 60, o bé a l'adreça postal: c/ Josep Grollo, 91 46025 València.

2n.- Que remeteu l'acord del Consell Escolar (el DOC 2) –o claustre o Comissió de Coordinació...– en el qual s’adverteix de la ineficàcia del model proposat amb l’objectiu d’aconseguir un alumnat amb competències plurilingües satisfactòries adreçat a la Conselleria d’Educació Av. Campanar, 32 46015, València i també comunicar per carta a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament corresponent la informació que pèviament s'ha enviat a la Conselleria d'Educació.

Les darreres actuacions de la Conselleria d’Educació –limitació del nombre d’hores vehiculades en valencià en el PIP, l’Ordre de centres plurilingües, l’educació per la ciutadania en anglés, el xinés mandarí en secundària, plans experimentals amb presència simbòlica de les llengües oficials...– són decisions que poc contribueixen al desenvolupament d’una autèntica educació plurilingüe i de qualitat.

Ara, la proposta d’un model únic amb una presència vehicular del valencià, el castellà i l'anglès del 33% de l’horari escolar i sense referències de tipus metodològic sembla confirmar el desinterés de l’administració per l’adquisició de competències plurilingües reals per a tot l’alumnat valencià indistintament del seu origen.

 

Per què pensem que les propostes de la Conselleria d’Educació no són adequades?

  1. No respon a la situació sociolingüística i a la legalitat valenciana (LUEV). Suposa que la situació social del castellà, del valencià i de l’anglés és idèntica. És a dir, que l’alumnat té la mateixa oportunitat d’escoltar, llegir, parlar i escriure tant el castellà com el valencià i l’anglés.
  2. No existeix una planificació coherent que va des de l’educació infantil fins a batxillerat. Són mesures aïllades que no responen a un plantejament global d’educació plurilingüe.
  3. No té en compte l’experiència d’aquests 27 anys d’educació bilingüe i les avaluacions realitzades per l’IVAQE en les quals es constata que els programes òptims són els d’immersió en valencià.
  4. No facilita els recursos humans, materials i formatius que requereix un sistema educatiu plurilingüe.

En aquest context, la Federació Escola Valenciana ha encomanat un estudi a la Unitat per l’Educació Multilingüe (UEM) que té per objectiu “proporcionar als alumnes i les alumnes una competència plurilingüe que comprenga el domini profund i equipotent de les dues llengües cooficials, el domini funcional de dues llengües estrangeres i el contacte enriquidor amb les llengües i cultures no curriculars però pròpies d’una part de l’alumnat”. El document ha estat elaborat per Vicent Pascual, membre de la UEM i especialista en aprenentatge de llengües.

FES CLIC ACÍ PER A ANAR A L'EDICIÓ ESPECIAL

www.escolavalenciana.org